Ledningsarbejde på Kirkegade torsdag d. 12. december 2019

I forbindelse med ledningsarbejde på Kirkegade vil der torsdag d. 12. december  2019 i perioden fra kl. 8:00 - ca. 16:00 være afbrudt for varmeforsyningen. Det betyder også, at der ikke vil være varmt vand.
Vi beklager de gener dette måtte medføre.
Med venlig hilsen Aulum Fjernvarme a.m.b.a.
10. december 2019