Kontrol af vandmålere

Aulum Vandværk a.m.b.a. har i henhold til bekendtgørelse om kontrol af vandmålere (Kontrolsystem for målere i drift Vejledning nr. 02.36-01) et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere. Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

Alle de vandmålere der opsættes er typegodkendte og verificerede på fabrikken.
At en måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, og verifikationen angiver, at måleren er testet på et akkrediteret laboratorium og opfylder myndighedernes krav med hensyn til målenøjagtighed.

Løbende kontrol

Forbrugeren har altså en god sikkerhed for, at vandmåleren måler rigtigt, når den bliver sat op. For at sikre at målerne ikke kommer til at måle forkert, føres der løbende kontrol med målernes målenøjagtighed.
Hvis en forbruger mener, at forbrugerens vandmåler måler forkert, kan forbrugeren henvende sig til Aulum Vandværk a.m.b.a. og bede vandværket om at få vandmåleren kontrolleret. Hvis målerens nøjagtighed ligger udenfor det acceptable niveau på +/- 4 %, betaler vandværket for testen, og forbruget reguleres. Ligger vandmålerens nøjagtighed derimod indenfor det acceptable niveau er det forbrugeren der betaler for testen.
Alle tests af målernes nøjagtighed foretages af et akkrediteret målerlaboratorium.

//