Aulum Fjernvarme

Aulum Fjernvarme blev startet den 26. nov. 1952 som et kulfyret varmeværk.

I dag er der 2 centraler. Kraftvarmeværket Kulvej er bestykket med:

  • 1 stk. 11,3 MW kedel med naturgas brænder

  • 1 stk. Rolls-Royce motor type B35:40 V12AG med en el ydelse på 5,1 MW og 5,4 MW varme

  • 1 stk. Zander & Ingestrøm El-kedel 10KV/10MW

  • 1 stk. solvarmeanlæg med 1.315 solvarmepaneler, i alt 16.569 m2
  • 2 stk. luft til vand varmepumper med en samlet varmeydelse på 4 MW

 

Der er pr. 1/1-2024 tilsluttet 1.427 forbrugere til varmeværkets forsyningsnet, som består for 99% vedkommende, af præisolerede rør.

Forbrugernes varmeaftag måles via ultralydsmålere, som fjernaflæses af værkets personale.

Aulum Fjernvarme har et tæt samarbejde med Aulum Vandværk.

À conto indbetalinger sker på samme opkrævning, og årsopgørelsen sker på samme blanket.

Fjernvarmeværkets personale står også for administration, vagtordning og vedligehold af vandværket og de 3 pumpestationer, der hører til vandværket.

//