Individuel afregning - udlejningsejendomme

Udlejede parcelhuse
Hvis der er tale om udlejning af et parcelhus, er det altid ejeren, der hæfter for vandregningen. I nogle tilfælde har vandværket en aftale med ejer eller lejer, om at sende vandregningen direkte til lejer. Ejeren af huset hæfter ved lejers manglende betaling.


Dette gælder uanset antallet af parcelhuse, som ejeren udlejer.

Udlejningsejendom med to eller flere lejemål
Bekendtgørelse 837 af 27. november 1998 om individuel afregning af målt
vandforbrug skal bruges, hvis der er tale om ejendomme med to eller flere lejemål for eksempel andelsboligforeninger eller boligforeninger, der udlejer række- eller kædehuse.
Den skal endvidere bruges ved matrikler, hvor der er flere ejendomme på grunden, som eksempelvis en gård, hvor den ene bygning er lavet om til en udlejningsejendom.

Kravene
Det er en betingelse, at hver enhed (lejlighed) har egen stophane, måler og stikledning, således at der er mulighed for at lukke for vandet. Endvidere skal individuel afregning gælde for alle boligenheder under ét. Det vil sige, at det ikke er nok, at kun en enhed ud af 20 bliver afregnet individuelt.

Når ejer har givet skriftlig besked til vandværk og kommune, er vandværket forpligtet til at afregne efter individuelt vandforbrug. Det bliver derefter alene lejer, der hæfter for restancen, hvorfor ubetalte vandregninger i disse tilfælde ikke kan sendes videre til ejeren.


Hvis en lejer flytter uden at betale sin vandregning, har den nye lejer krav på vand. Er der lukket for vandet, skal der straks åbnes på ny uden omkostninger for den nye lejer. Det vil sige, at man i sådan et tilfælde ikke kan opkræve genåbningsgebyr.


Lav aftale om direkte afregning
For at minimere evt. tab når lejere fraflytter, anbefaler Danske Vandværker derfor, at vandværket opkræver forudbetaling som a conto for vandforbruget.


Afregning direkte med lejere
Vandværker, der afregner vandforbrug direkte med lejere i parcelhuse, bør oplyse ejeren om, at han/hun hæfter for betalingen, hvis lejeren ikke betaler.
Ejere, som udlejer deres parcelhus, hæfter for betaling af vandforbruget, hvis lejeren ikke kan eller vil betale. Det kommer bag på de fleste ejere.
Bestemmelserne om, at ejeren hæfter for betalingen, gælder i de tilfælde, hvor der er et enkelt lejemål på grunden, som vi kender det ved udlejning af enfamiliehuse, landbrugsbygninger eller erhvervsejendomme.

//