Nyheder

Ny bogholder til Aulum Fjernvarme

Farvel og tak til Bente, velkommen til Lene. Efter mere end 27 års ansættelse som bogholder ved Aulum Fjernvarme, har Bente Bøndergaard valgt at gå på…

Information til fjernvarmeforbrugere om Indefrysningsordningen

Kender du din varmeprisaftale? Lige nu er der mange fjernvarmeforbrugere, der gerne vil tale med os. Mange er usikre på de stigende energipriser, dere…

Udskiftning af fjernvarmerør på Rugbjergvej

Aulum Fjernvarme udskifter udtjente fjernvarmerør på Rugbjergvej med nye, der har tidssvarende isolering. Rugbjergvej spærres for gennemkørsel, men de…

Er din varmeregning også steget? Det er der heldigvis råd for

Energipriserne er skudt i vejret, og det har desværre konsekvenser for din varmepris. Selvom vi som fjernvarmeselskab gør alt for at opvarme dit hjem…

Der er ikke PFAS i vandet fra Aulum Vandværk

Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne. Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og som bekendt blev grænseværdien skærpet…

Orientering om den varslede prisstigning pr 1. november 2022.

Aulum Fjernvarme er et andelsselskab, hvor et eventuelt overskud skal deles ud til forbrugerne, og et underskud på samme vis skal dækkes af forbrugern…

Varsel om yderligere prisstigning på fjernvarme 4.kvartal 2022.

Hele Europa er i øjeblikket ramt af usædvanlig høje energipriser. Det gælder både priser på benzin, diesel, el, olie og gas.På grund af disse ekstraor…

Indkaldelse til generalforsamlinger 2022

Tirsdag d. 12. april 2022 afholder Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk generalforsamlinger på Hotel Aulum. Klik herunder for at se dagsordnerne.

Prisstigning på fjernvarme pr. 1. april 2022

Som tidligere varslet stiger varmeprisen pr. 1. april 2022. Se de gældende priser på takstbladet under fanen fjernvarme her på siden.På tilsendte budg…