Acontobetaling fordeles på 4 lige store rater.

Raterne forfalder til betaling d. 1. i månederne februar, april, juni og oktober. Raterne opkræves af Nets via automatisk træk eller indbetalingskort.

Årsaflæsning foretages ved årsskiftet og benyttes til at beregne næste års acontobetalingsgrundlag. 

DOWNLOAD
Aulum Fjernvarme Takstblad 2021
DOWNLOAD
Aulum Fjernvarme Takstblad 2020
DOWNLOAD
Motivationstarif Fjernvarme Træder I Kraft I År (2020)
DOWNLOAD
takstblad-2019.pdf
DOWNLOAD
information-om-ny-motivationstarif-fra-2020.pdf
DOWNLOAD
takstblad-2018.pdf
DOWNLOAD
takstblad-2017.pdf