Acontobetaling fordeles på 4 lige store rater.

Raterne forfalder til betaling d. 1. i månederne februar, april, juni og oktober. Raterne opkræves af Nets via automatisk træk eller indbetalingskort.

DOWNLOAD
information-om-ny-motivationstarif-fra-2020.pdf
DOWNLOAD
takstblad-2017.pdf
DOWNLOAD
takstblad-2018.pdf
DOWNLOAD
takstblad-2019.pdf