Acontobetaling fordeles på 5 rater.

Raterne forfalder til betaling d. 1. i månederne januar, februar, april, juni og september. Raterne opkræves af Nets via automatisk træk eller indbetalingskort.

Årsaflæsning foretages ved årsskiftet og benyttes til at beregne næste års acontobetalingsgrundlag. 

//