Acontobetaling fordeles på 5 rater.

Raterne forfalder til betaling d. 1. i månederne januar, februar, april, juni og september. Raterne opkræves af Nets via automatisk træk eller indbetalingskort.

Årsaflæsning foretages ved årsskiftet og benyttes til at beregne næste års acontobetalingsgrundlag. 

DOWNLOAD
Takstblad 2022 Gældende Fra 1. Oktober
DOWNLOAD
Aulum Fjernvarme Takstblad 2022
DOWNLOAD
Aulum Fjernvarme Takstblad 2021
DOWNLOAD
Aulum Fjernvarme Takstblad 2020
DOWNLOAD
Motivationstarif Fjernvarme Træder I Kraft I År (2020)
DOWNLOAD
takstblad-2019.pdf
DOWNLOAD
information-om-ny-motivationstarif-fra-2020.pdf
DOWNLOAD
takstblad-2018.pdf
DOWNLOAD
takstblad-2017.pdf