Bestyrelsen

 

Formand 
Allan Nørgaard

Næstformand 
Chris Green

Kasserer 
Helle Nielsen

Sekretær 
Kurt Agger

Bestyrelsesmedlem
Bo Andersen

 

//