Priser

Acontobetaling fordeles på 4 lige store rater.

Raterne forfalder til betaling d. 1. i månederne februar, april, juni og oktober. Raterne opkræves af Nets via automatisk træk eller indbetalingskort.

Årsaflæsning foretages ved årsskiftet og benyttes til at beregne næste års acontobetalingsgrundlag. 

DOWNLOAD
Aulum Vandværk Takstblad 2021
DOWNLOAD
Aulum Vandværk Takstblad 2020
DOWNLOAD
aulum-vandvaerk-takstblad-2019.pdf
DOWNLOAD
Aulum Vandvaerk Takstblad 2018.pdf
DOWNLOAD
Aulum Vandvaerk Takstblad 2017.pdf
DOWNLOAD
Aulum Vandvaerk Takstblad 2016.pdf