Aulum Vandværk

Aulum Vandværk blev dannet ved stiftende generalforsamling august 1930.

De første mange år blev vandværket drevet som et I/S. I marts 1988 blev selskabsformen ændret til et a.m.b.a. 

I dag er der et vandværk, med ialt 3 råvandsboringer, 2 rentvandstanke og 3 tilhørene pumpestationer.

  • Udvindings tilladelsen er på 375.000 m3 om året.

  • Der er pr. 1/1-2024 tilsluttet 1897 forbrugere til vandværkets forsyningsnet.

  • Forbrugernes vandforbrug måles med fjernaflæste kubikmeter-måler, som aflæses af værket.

  • Vandets hårdhed er 10, hvilket svare til middelhårdt vand.

Aulum Vandværk har et tæt samarbejde med Aulum Fjernvarme.

A' conto indbetalinger sker på samme opkrævning, og årsopgørelsen sker på samme blanket.

Fjernvarmeværkets personale står for administration, vedligehold og vagtordning på vandværket og de 3 tilhørende pumpestationer.

//