Der er ikke PFAS i vandet fra Aulum Vandværk

8. august 2022

Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne. Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og som bekendt blev grænseværdien skærpet per 1. januar 2022. Den er nu på to nanogram per liter vand for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Nyeste analyserapport fra Aulum Vandværk viser ingen spor af PAFS forbindelser i drikkevandet. Se denne og tidligere rapporter under Vandværk - Vandanalyser.