Fratrædelse

30. november 2023

Efter gensidig aftale er driftsassistent Kim Kiel fratrådt sin stilling ved Aulum Fjernvarme. Aulum Fjernvarme takker for samarbejdet gennem mange år, og ønsker god vind fremover

//