Nyhedsbrev fra fjernvarme bestyrelsen 2021

28. januar 2021

 

Nyhedsbrev januar 2021.

Så er det blevet tid for vores nyhedsbrev, hvor vi informerer om, hvad der er sket af væsentlige ting i det forløbne år og hvad der er af nyheder for 2021.

Corona har været et element, som i større eller mindre omfang har berørt vores samfund. Heldigvis har vi i Aulum Fjernvarme ikke været tilnærmelsesvis så hårdt ramt, som andre virksomheder og andre brancher. Vi tager de foranstaltninger, der skal til for at de ansatte kan føle sig trygge i dagligdagen, samt at vores forbrugere også kan føle sig trygge, når vi er ude hos dem.

I 2020 har den gennemsnitlige forbruger haft et varmeforbrug som har været ca. 8% mindre end i et normalår. Det, og at vi har kunne sætte afregningsprisen ned fra 46,25 øre ti 37,50 øre pr. KWh gør, at vi tilbagebetaler 3.031.000 kr. til værkes forbrugere. Beløbet modregnes i opkrævning af 1. rate 2021.

Aconto forbrugsbidrag for 2021 er fastsat til 40 øre pr. KWh. Priserne på målerleje og fastbidrag forbliver uændret.

Når vi ser på fordelingen af varmeproduktionen kan vi se at solvarme har dækket 24 procent og el-kedel/-varmepumpe har dækket 36 procent dvs at 60 procent af varmeproduktionen er dækket af vedvarende energi, hvilket vi er meget tilfredse med. Vores nye varmepumpeanlæg stod i oktober for 53 procent af produktionen. Vedr. varmepumpeanlægget så er planen, at det officielt skal indvies når Corona restriktionerne tillader det.

Indførelsen af motivationstariffen har betydet at 793 forbrugere har fået et fradrag og at 181 fik et tillæg på varmeprisen. De resterende, 426 ligger i neutralområde og får hverken fradrag eller tillæg.

Af større renoveringsarbejder kan nævnes både Kirkegade/Skolegade og også stien ved Søndermarken.

Der er mange graveaktører i gang i Aulum og omegn. Der graves kloak, fiber, spildevandsledning, ledninger til vindmøller ud over vores eget arbejde i jorden.
Det betyder at vi skal sende tegninger over vores ledningsnet til disse aktører, så de ikke laver skade på vore ledninger. Vi vedligeholder selv vores kort over ledningsnet og der bruges meget tid på at sende alle disse LER-oplysninger til graveaktørerne.

Til slut kan vi fortælle at vi har ansat en ny driftsassistent pr 1.2.2021, så der nu er 3 driftsassisten-ter til at klare de driftsmæssige arbejdsopgaver.

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte personalet på varmeværket, og de vil forsøge at hjælpe i det omfang det er muligt.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Aulum Fjernvarme a.m.b.a.