Orientering om den varslede prisstigning pr 1. november 2022.

30. juni 2022

Aulum Fjernvarme er et andelsselskab, hvor et eventuelt overskud skal deles ud til forbrugerne, og et underskud på samme vis skal dækkes af forbrugerne.

Som nævnt på juni opkrævningen og på www.aulumfjernvarme.dk ser bestyrelsen for Aulum Fjernvarme sig nødsaget til at hæve fjernvarmeprisen. Prisstigningen skyldes de høje brændselspriser og elpriser der lige nu præger det meste af Europa.

Prisstigningen opkræves som en ekstra rate i november måned 2022. Denne 6. rate omhandler kun forbrugsbidrag. Det er med andre ord prisen pr kWh der hæves i perioden 1/10-2022 til 31-12/2022 på denne periodes forbrug. Det faste bidrag og målerleje berøres ikke i 6. rate.

Eksisterende forbrugere har ved betaling af 5. aconto rate betalt 0,48 kr./kWh af den kommende pris på 1,34 kr./kWh og vil derfor blive pålignet (1,34 – 0,48) 0,86 kr./kWh.

 

Fordelt over hele året vil det gennemsnitlige forbrugsbidrag være 0,77 kr./kWh ved normalt forbrugsmønster.

Nye forbrugere vil skulle betale 1,34 kr./kWh i ovenstående periode, idet de ikke har forudbetalt ved tidligere rater. Alle priser er inkl. moms.

Ved henvendelse til værket vil det være muligt at indgå en skriftlig aftale om månedsvis betaling.