Prisnedsættelse for fjernvarme 2019 og vand og fjernvarme takstblade for 2020

6. januar 2020

I løbet af 2019 er der opkrævet et aconto forbrugsbidrag på 0,50 kr./kWh. Forbrugsbidraget er nu nedsat for 2019 til 0,425 kr./kWh. Hvilket giver en besparelse for et standard hus med et forbrug på 18.100 kWh/år på kr. 1.357,50. Besparelsen, der skyldes en gunstig naturgaspris og optimal drift af produktionsapparatet, modregnes i 1. rate 2020. 

Se de nye takstblade for hhv. vand og fjernvarme under fanerne Fjernvarme - priser  og Vandværk - priser.