Prisstigning på fjernvarme pr. 1. april 2022

16. marts 2022


Som tidligere varslet stiger varmeprisen pr. 1. april 2022. Se de gældende priser på takstbladet under fanen fjernvarme her på siden.
På tilsendte budget, eller via E forsyning her på siden fremgår forventet forbrug og betaling.
Budgetpriserne er beregnede årsgennemsnit på hhv. fastbidrag kr. 58,- pr. m2 BBR-areal og forbrug kr. 0,46 pr. KWh (forbrugsfordeling i.h.t. styringstabellen: 41% af forventet årsforbrug i januar/februar/marts og 59% i perioden april – december). Priserne er inkl. moms
Endelig opgørelse faktureres med realiseret forbrug i perioden og til gældende priser i.h.t. takstblad.