Udskiftning af fjernvarmerør på Rugbjergvej

27. september 2022

Aulum Fjernvarme udskifter udtjente fjernvarmerør på Rugbjergvej med nye, der har tidssvarende isolering. Rugbjergvej spærres for gennemkørsel, men det vil stadig være muligt at komme egen adresse på Rugbjergvej, samt til Lægehuset, Sundhedshuset mv.

Når der skal kobles om, vil berørte fjernvarmeforbrugere blive orienteret via sms.