Varsel om yderligere prisstigning på fjernvarme 4.kvartal 2022.

30. maj 2022

Hele Europa er i øjeblikket ramt af usædvanlig høje energipriser. Det gælder både priser på benzin, diesel, el, olie og gas.
På grund af disse ekstraordinære høje energipriser, bliver det nødvendigt at hæve den variable varmepris yderligere i løbet af efteråret. (Den variable varmepris er p.t. 48 øre inkl. moms pr. KWh)
Prisstigningen bliver opkrævet i form af en ekstra rate pr. 1. november 2022, således at der i løbet af hele 2022 bliver opkrævet i alt 6 rater i stedet for de allerede varslede 5 rater.
Prisstigningen vil slå igennem på varmeforbrug målt i perioden 1/10 til 31/12 2022.
Ved henvendelse til værket vil det være muligt at lave en betalingsordning, således at den ekstra rate kan fordeles på mindre betalinger i oktober, november og december.
Det faste bidrag og målerleje vil ikke blive berørt af prisstigningen.
Yderligere information vedrørende prisstigningen kan ses her på siden senest 1. juli 2022.