Nyheder

Generalforsamling 1. september 2020

Generalforsamling Afholdes tirsdag d. 1. sept. 2020 kl. 18.30på Hotel Aulum

Se indsættelse af den første varmepumpe

Tirsdag d. 30. juni blev den første af to varmepumper indsat i den nye tilbygning ved Aulum Fjernvarme. Se en kort video af indsættelsen herunder.

Tilmeld dig digitalpost

Tilmeld dig digitalpost  Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet – og du slipper for at…

Nyhedsbrev 2020

Bestyrelsen for Aulum Fjernvarme har sædvanen tro skrevet et nyhedsbrev. Læs nyhedsbrevet ved at trykke her.

Generalforsamlinger 2019

Torsdag d. 25. april 2019 afholdes generalforsamlinger på Aulum Fritidscenter. Generalforsamling i Aulum Fjernvarme starter kl. 18.30. Generalforsamli…

Referater fra generalforsamlinger 2019

Efter veloverståede generalforsamlinger i Aulum Vandværk a.m.b.a. og Aulum Fjernvarme a.m.b.a. kan referater med beretninger nu læses her på hjemmesid…

Se fjernvarme- og vandledningsnettet

Det er nu muligt at se fjernvarme- og vandledningsnettet. Vælg fanen fjernvarme og dernæst "vores ledningsnet" for at se fjernvarmeledningsnettet. For…

Opførsel af varmepumpeanlæg - nu med video

Arbejdet med etablering af varmepumpe anlægget skrider støt fremad. Tirsdag d. 31 marts 2020 blev 8 energifangere monteret på de dertil støbte betonsø…

Generalforsamlingerne er udsat grundet COVID 19

Aulum Vandværk og Aulum Fjernvarme afholder normalt generalforsamlinger i april måned. Grundet COVID 19 og forsamlings forbuddet har begge bestyrelser…

Information vedr. COVID 19

Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk følger udviklingen af Corona virus via opdateringer fra bl.a. Sundhedsstyrelsen. Vi følger deres anbefalinger om fo…

Prisnedsættelse for fjernvarme 2019 og vand og fjernvarme takstblade for 2020

I løbet af 2019 er der opkrævet et aconto forbrugsbidrag på 0,50 kr./kWh. Forbrugsbidraget er nu nedsat for 2019 til 0,425 kr./kWh. Hvilket giver en b…

Husk af fjernvarme motivationstariffen træder i kraft i år (2020)

Fra 1. januar 2020 træder den varslede motivationstarif på fjernvarme i kraft. Fremover har afkølingen også indflydelse på varmeregningen. Jo koldere…

Aulum Vandværk har fået ny formand

På bestyrelsesmøde afholdt d. 20-11-2019 i Aulum Vandværk valgte Søren Andersen at træde ud af bestyrelsen, da han og familien flytter fra forsyningso…

Renovering af fjernvarmerør i Skolegade og Kirkegade med flere

Kloakken og fjernvarmen skal fornyes i Aulum. Kirkegade, Korsholmvej, Markedspladsen, Danmarksgade (delvis), Skolegade, Grønsværen, Rosenvænget (delvi…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Information om ny motivationstarif

Information om ny motivationstarif Pr. 1. januar 2020 tilføjes en ny motivationstarif til din varmeregning.

Nyhedsbrev Aulum Fjernvarme januar 2019

Bestyrelsen for Aulum fjernvarme har skrevet det årlige nyhedsbrev

Varmeprisen stiger for fjernvarmekunder

Varmeprisen stiger for fjernvarmekunder Herning Folkeblad skriver den 4. januar 2019

Takster for fjernvarme og vand 2019

Takster for fjernvarme og vand 2019 Se de nye priser for vand og fjernvarme  Budget for 2019 samt årsopgørelse for 2018 sendes via Nets sammen med…

Nye solfangere fik ilddåb

Nye solfangere fik ilddåb Herning Folkeblad skriver d. 20. oktober 2018

I mål med skift af varmemålere

I mål med skift af varmemålere Herning Folkeblad skriver d. 22. oktober 2018

Solfangerfeltet

Solfangerfeltet Nu er de sidste 56 solfangere monteret. Så der ialt er opsat 1.317 solfangere, hvilket svarer til et samlet areal på 16.595 m². Der er…

Analyse af drikkevandet for 1,2,4-Triazol

Analyse af drikkevandet for 1,2,4-Triazol Aulum Vandværk har fået analyseret drikkevandet for 1,2,4-Triazol. Resultatet viser, at der ikke er res…

Persondataforordningen - GDPR træder i kraft d. 25-5-2018

Persondataforordningen - GDPR træder i kraft d. 25-5-2018 Den 25. maj træder EU’s nye Persondataforordning i kraft. Fremover vil der således blive sa…

Generalforsamling

Mandag d. 23. april 2018 afholder Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk generalforsamling på Hotel Aulum

Nyhedsbrev

Bestyrelsen for Aulum Fjernvarme har skrevet det årlige nyhedsbrev.