Nyheder

Takstblade 2023 for vand og fjernvarme

Se takstblade for vand og fjernvarme under fanerne vandværk -priser og fjernvarme - priser

Ny bogholder til Aulum Fjernvarme

Farvel og tak til Bente, velkommen til Lene. Efter mere end 27 års ansættelse som bogholder ved Aulum Fjernvarme, har Bente Bøndergaard valgt at gå på…

Information til fjernvarmeforbrugere om Indefrysningsordningen

Kender du din varmeprisaftale? Lige nu er der mange fjernvarmeforbrugere, der gerne vil tale med os. Mange er usikre på de stigende energipriser, dere…

Udskiftning af fjernvarmerør på Rugbjergvej

Aulum Fjernvarme udskifter udtjente fjernvarmerør på Rugbjergvej med nye, der har tidssvarende isolering. Rugbjergvej spærres for gennemkørsel, men de…

Er din varmeregning også steget? Det er der heldigvis råd for

Energipriserne er skudt i vejret, og det har desværre konsekvenser for din varmepris. Selvom vi som fjernvarmeselskab gør alt for at opvarme dit hjem…

Der er ikke PFAS i vandet fra Aulum Vandværk

Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne. Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og som bekendt blev grænseværdien skærpet…

Orientering om den varslede prisstigning pr 1. november 2022.

Aulum Fjernvarme er et andelsselskab, hvor et eventuelt overskud skal deles ud til forbrugerne, og et underskud på samme vis skal dækkes af forbrugern…

Varsel om yderligere prisstigning på fjernvarme 4.kvartal 2022.

Hele Europa er i øjeblikket ramt af usædvanlig høje energipriser. Det gælder både priser på benzin, diesel, el, olie og gas.På grund af disse ekstraor…

Indkaldelse til generalforsamlinger 2022

Tirsdag d. 12. april 2022 afholder Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk generalforsamlinger på Hotel Aulum. Klik herunder for at se dagsordnerne.

Prisstigning på fjernvarme pr. 1. april 2022

Som tidligere varslet stiger varmeprisen pr. 1. april 2022. Se de gældende priser på takstbladet under fanen fjernvarme her på siden.På tilsendte budg…

Prisstigning på fjernvarme fra 1. januar 2022.

Som følge af stigende priser på elektricitet og naturgas har Aulum Fjernvarme udarbejdet budget for 2022, der viser at fjernvarmeprisen for 2022 stige…

Beretning fra Aulum Fjernvarmes generalforsamling for året 2020

Torsdag den 26. august 2021 blev der afholdt generalforsamling for året 2020. Læs formandens beretning ved at trykke her 

Indkaldelse til generalforsamlinger 2021

Torsdag d. 26. august 2021 afholder Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk generalforsamlinger på Aulum Fritidscenter. Husk Corona pas. Se dagsordner, tid…

Årsrapporter 2020

Årsrapporterne 2020 for Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk kan nu ses under fanerne for hhv. Fjernvarme og Vandværk. De kan også åbnes herunder: Årsra…

Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk udskyder generalforsamlingerne der var planlagt til d. 27/4-2021

På baggrund af corona-situationen og myndighedernes anbefaling har begge bestyrelser valgt at udskyde de ordinære generalforsamlinger, der ifølge vedt…

Ny medarbejder

Aulum Fjernvarme har pr 1-2-2021 ansat driftsassistent Micael Hestbech. Micael skal sammen med øvrigt personale varetage driftsmæssige opgaver ved Aul…

Nyhedsbrev fra fjernvarme bestyrelsen 2021

Nyhedsbrev januar 2021. Så er det blevet tid for vores nyhedsbrev, hvor vi informerer om, hvad der er sket af væsentlige ting i det forløbne år og h…

Generalforsamling 1. september 2020

Generalforsamling Afholdes tirsdag d. 1. sept. 2020 kl. 18.30på Hotel Aulum

Se indsættelse af den første varmepumpe

Tirsdag d. 30. juni blev den første af to varmepumper indsat i den nye tilbygning ved Aulum Fjernvarme. Se en kort video af indsættelsen herunder.

Se fjernvarme- og vandledningsnettet

Det er nu muligt at se fjernvarme- og vandledningsnettet. Vælg fanen fjernvarme og dernæst "vores ledningsnet" for at se fjernvarmeledningsnettet. For…

Opførsel af varmepumpeanlæg - nu med video

Arbejdet med etablering af varmepumpe anlægget skrider støt fremad. Tirsdag d. 31 marts 2020 blev 8 energifangere monteret på de dertil støbte betonsø…

Generalforsamlingerne er udsat grundet COVID 19

Aulum Vandværk og Aulum Fjernvarme afholder normalt generalforsamlinger i april måned. Grundet COVID 19 og forsamlings forbuddet har begge bestyrelser…

Information vedr. COVID 19

Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk følger udviklingen af Corona virus via opdateringer fra bl.a. Sundhedsstyrelsen. Vi følger deres anbefalinger om fo…

Tilmeld dig digitalpost

Tilmeld dig digitalpost  Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet – og du slipper for at…

Nyhedsbrev 2020

Bestyrelsen for Aulum Fjernvarme har sædvanen tro skrevet et nyhedsbrev. Læs nyhedsbrevet ved at trykke her.

Prisnedsættelse for fjernvarme 2019 og vand og fjernvarme takstblade for 2020

I løbet af 2019 er der opkrævet et aconto forbrugsbidrag på 0,50 kr./kWh. Forbrugsbidraget er nu nedsat for 2019 til 0,425 kr./kWh. Hvilket giver en b…

Husk af fjernvarme motivationstariffen træder i kraft i år (2020)

Fra 1. januar 2020 træder den varslede motivationstarif på fjernvarme i kraft. Fremover har afkølingen også indflydelse på varmeregningen. Jo koldere…

Aulum Vandværk har fået ny formand

På bestyrelsesmøde afholdt d. 20-11-2019 i Aulum Vandværk valgte Søren Andersen at træde ud af bestyrelsen, da han og familien flytter fra forsyningso…

Renovering af fjernvarmerør i Skolegade og Kirkegade med flere

Kloakken og fjernvarmen skal fornyes i Aulum. Kirkegade, Korsholmvej, Markedspladsen, Danmarksgade (delvis), Skolegade, Grønsværen, Rosenvænget (delvi…

Referater fra generalforsamlinger 2019

Efter veloverståede generalforsamlinger i Aulum Vandværk a.m.b.a. og Aulum Fjernvarme a.m.b.a. kan referater med beretninger nu læses her på hjemmesid…

Generalforsamlinger 2019

Torsdag d. 25. april 2019 afholdes generalforsamlinger på Aulum Fritidscenter. Generalforsamling i Aulum Fjernvarme starter kl. 18.30. Generalforsamli…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Information om ny motivationstarif

Information om ny motivationstarif Pr. 1. januar 2020 tilføjes en ny motivationstarif til din varmeregning.

Nyhedsbrev Aulum Fjernvarme januar 2019

Bestyrelsen for Aulum fjernvarme har skrevet det årlige nyhedsbrev

Varmeprisen stiger for fjernvarmekunder

Varmeprisen stiger for fjernvarmekunder Herning Folkeblad skriver den 4. januar 2019

Takster for fjernvarme og vand 2019

Takster for fjernvarme og vand 2019 Se de nye priser for vand og fjernvarme  Budget for 2019 samt årsopgørelse for 2018 sendes via Nets sammen med…

Nye solfangere fik ilddåb

Nye solfangere fik ilddåb Herning Folkeblad skriver d. 20. oktober 2018

I mål med skift af varmemålere

I mål med skift af varmemålere Herning Folkeblad skriver d. 22. oktober 2018

Solfangerfeltet

Solfangerfeltet Nu er de sidste 56 solfangere monteret. Så der ialt er opsat 1.317 solfangere, hvilket svarer til et samlet areal på 16.595 m². Der er…

Analyse af drikkevandet for 1,2,4-Triazol

Analyse af drikkevandet for 1,2,4-Triazol Aulum Vandværk har fået analyseret drikkevandet for 1,2,4-Triazol. Resultatet viser, at der ikke er res…

Persondataforordningen - GDPR træder i kraft d. 25-5-2018

Persondataforordningen - GDPR træder i kraft d. 25-5-2018 Den 25. maj træder EU’s nye Persondataforordning i kraft. Fremover vil der således blive sa…

Generalforsamling

Mandag d. 23. april 2018 afholder Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk generalforsamling på Hotel Aulum

Nyhedsbrev

Bestyrelsen for Aulum Fjernvarme har skrevet det årlige nyhedsbrev.