Nyheder

Se information fra Aulum Vandværk vedr. borgerberedskab

Lørdag den 15. juni 2024 meddelte Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen, at alle borgere skal kunne klare sig i tre døgn, hvis Danmark ramme...

Generalforsamling 2024 Aulum Vandværk

Efter generalforsamling onsdag d. 17/4-2024 har vandværkets bestyrelse konstitueret sig uden ændringer.  Beretningen kan læses her   Allan...

Generalforsamling 2024 Aulum Fjernvarme

Efter generalforsamling onsdag d. 17/4-2024 har fjernvarmens bestyrelse konstitueret sig uden ændringer.  Beretningen kan læses her     Mic...

Indvarsling til generalforsamlinger 2024

Onsdag d. 17. april 2024 afholder Aulum Fjernvarme a.m.b.a. og Aulum Vandværk a.m.b.a. generalforsamlinger i Aulum Fritidscenter. Se tidspunkter...

Ny driftsassistent til Aulum Fjernvarme

Aulum Fjernvarme har pr 27-2-2024 ansat driftsassistent Henrik Ahm. Henrik skal sammen med øvrigt personale varetage driftsmæssige opgaver ved Au...

Jobopslag: Driftsassistent til Aulum Fjernvarme

Aulum Fjernvarme søger en driftsassistent. Se stillingsopslaget herunder. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Takstblade 2024 for vand og fjernvarme

Se takstblade for vand og fjernvarme under fanerne vandværk -priser og fjernvarme -priser

Indkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling i Aulum Vandværk

Aulum Vandværk afholder  2. ekstraordinær generalforsamling om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering onsdag d. 13. december 2023 kl...

Fratrædelse

Efter gensidig aftale er driftsassistent Kim Kiel fratradt sin stilling ved Aulum Fjernvarme. Aulum Fjernvarme takker for samarbejdet gennem mange...

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aulum Vandværk

Aulum Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering tirsdag d. 28. november 2023 pa Ru...

Nye almindelige bestemmelser og tekniske leveringsbestemmelser

Værket har opdateret almindelige bestemmelser og tekniske leveringsbestemmelser, som træder i kraft pr. 1. januar 2024. Bestemmelserne findes un...

Generalforsamling Aulum Vandværk afholdt d. 19-4-2023

Formandens beretning og godkendt regnskab for Aulum Vandværk 2022 kan nu læses pa hjemmesiden, eller herunder. Pa valg var Kurt Agger og Tom Hag...

Generalforsamling Aulum Fjernvarme afholdt d. 19-4-2023

Formandens beretning og godkendt regnskab for Aulum Fjernvarme 2022 kan nu læses pa hjemmesiden, eller herunder. Pa valg var Stig Kjærgaard og S...

Indkaldelse til generalforsamlinger 2023

Onsdag d. 19. april 2023 afholder Aulum Fjernvarme a.m.b.a. og Aulum Vandværk a.m.b.a. generalforsamlinger pa Aulum Fritidscenter. Klik pa teksten...

Takstblade 2023 for vand og fjernvarme

Se takstblade for vand og fjernvarme under fanerne vandværk -priser og fjernvarme - priser

Ny bogholder til Aulum Fjernvarme

Farvel og tak til Bente, velkommen til Lene. Efter mere end 27 ars ansættelse som bogholder ved Aulum Fjernvarme, har Bente Bøndergaard valgt at...

Information til fjernvarmeforbrugere om Indefrysningsordningen

Kender du din varmeprisaftale? Lige nu er der mange fjernvarmeforbrugere, der gerne vil tale med os. Mange er usikre pa de stigende energipris...

Udskiftning af fjernvarmerør på Rugbjergvej

Aulum Fjernvarme udskifter udtjente fjernvarmerør pa Rugbjergvej med nye, der har tidssvarende isolering. Rugbjergvej spærres for gennemkørsel, me...

Er din varmeregning også steget? Det er der heldigvis råd for

Energipriserne er skudt i vejret, og det har desværre konsekvenser for din varmepris. Selvom vi som fjernvarmeselskab gør alt for at opvarme dit h...

Der er ikke PFAS i vandet fra Aulum Vandværk

Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne. Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og som bekendt blev grænseværdien skæ...

Orientering om den varslede prisstigning pr 1. november 2022.

Aulum Fjernvarme er et andelsselskab, hvor et eventuelt overskud skal deles ud til forbrugerne, og et underskud pa samme vis skal dækkes af forbru...

Varsel om yderligere prisstigning på fjernvarme 4.kvartal 2022.

Hele Europa er i øjeblikket ramt af usædvanlig høje energipriser. Det gælder bade priser pa benzin, diesel, el, olie og gas. Pa grund af disse eks...

Indkaldelse til generalforsamlinger 2022

Tirsdag d. 12. april 2022 afholder Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk generalforsamlinger pa Hotel Aulum. Klik herunder for at se dagsordnerne.

Prisstigning på fjernvarme pr. 1. april 2022

Som tidligere varslet stiger varmeprisen pr. 1. april 2022. Se de gældende priser pa takstbladet under fanen fjernvarme her pa siden. Pa tilsendt...

Prisstigning på fjernvarme fra 1. januar 2022.

Som følge af stigende priser pa elektricitet og naturgas har Aulum Fjernvarme udarbejdet budget for 2022, der viser at fjernvarmeprisen for 2022 s...

Beretning fra Aulum Fjernvarmes generalforsamling for året 2020

Torsdag den 26. august 2021 blev der afholdt generalforsamling for aret 2020. Læs formandens beretning ved at trykke her  

Indkaldelse til generalforsamlinger 2021

Torsdag d. 26. august 2021 afholder Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk generalforsamlinger pa Aulum Fritidscenter. Husk Corona pas. Se dagsordne...

Årsrapporter 2020

Arsrapporterne 2020 for Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk kan nu ses under fanerne for hhv. Fjernvarme og Vandværk. De kan ogsa abnes herunder:...

Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk udskyder generalforsamlingerne der var planlagt til d. 27/4-2021

Pa baggrund af corona-situationen og myndighedernes anbefaling har begge bestyrelser valgt at udskyde de ordinære generalforsamlinger, der ifølge...

Ny medarbejder

Aulum Fjernvarme har pr 1-2-2021 ansat driftsassistent Micael Hestbech. Micael skal sammen med øvrigt personale varetage driftsmæssige opgaver ved...

Nyhedsbrev fra fjernvarme bestyrelsen 2021

  Nyhedsbrev januar 2021. Sa er det blevet tid for vores nyhedsbrev, hvor vi informerer om, hvad der er sket af væsentlige ting i det forløbne...

Generalforsamling 1. september 2020

Generalforsamling Afholdes tirsdag d. 1. sept. 2020 kl. 18.30 pa Hotel Aulum

Se indsættelse af den første varmepumpe

Tirsdag d. 30. juni blev den første af to varmepumper indsat i den nye tilbygning ved Aulum Fjernvarme. Se en kort video af indsættelsen herunder.

Se fjernvarme- og vandledningsnettet

Det er nu muligt at se fjernvarme- og vandledningsnettet. Vælg fanen fjernvarme og dernæst "vores ledningsnet" for at se fjernvarmeledningsnettet....

Opførsel af varmepumpeanlæg - nu med video

Arbejdet med etablering af varmepumpe anlægget skrider støt fremad. Tirsdag d. 31 marts 2020 blev 8 energifangere monteret pa de dertil støbte bet...

Generalforsamlingerne er udsat grundet COVID 19

Aulum Vandværk og Aulum Fjernvarme afholder normalt generalforsamlinger i april maned. Grundet COVID 19 og forsamlings forbuddet har begge bestyre...

Information vedr. COVID 19

Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk følger udviklingen af Corona virus via opdateringer fra bl.a. Sundhedsstyrelsen. Vi følger deres anbefalinger o...

Tilmeld dig digitalpost

Tilmeld dig digitalpost  Vi indfører digital post, sa du kan fa dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet – og du slipper f...

Nyhedsbrev 2020

Bestyrelsen for Aulum Fjernvarme har sædvanen tro skrevet et nyhedsbrev. Læs nyhedsbrevet ved at trykke her.

Prisnedsættelse for fjernvarme 2019 og vand og fjernvarme takstblade for 2020

I løbet af 2019 er der opkrævet et aconto forbrugsbidrag pa 0,50 kr./kWh. Forbrugsbidraget er nu nedsat for 2019 til 0,425 kr./kWh. Hvilket giver...

Husk af fjernvarme motivationstariffen træder i kraft i år (2020)

Fra 1. januar 2020 træder den varslede motivationstarif pa fjernvarme i kraft. Fremover har afkølingen ogsa indflydelse pa varmeregningen. Jo kold...

Aulum Vandværk har fået ny formand

Pa bestyrelsesmøde afholdt d. 20-11-2019 i Aulum Vandværk valgte Søren Andersen at træde ud af bestyrelsen, da han og familien flytter fra forsyni...

Renovering af fjernvarmerør i Skolegade og Kirkegade med flere

Kloakken og fjernvarmen skal fornyes i Aulum. Kirkegade, Korsholmvej, Markedspladsen, Danmarksgade (delvis), Skolegade, Grønsværen, Rosenvæng...

Referater fra generalforsamlinger 2019

Efter veloverstaede generalforsamlinger i Aulum Vandværk a.m.b.a. og Aulum Fjernvarme a.m.b.a. kan referater med beretninger nu læses her pa hjemm...

Generalforsamlinger 2019

Torsdag d. 25. april 2019 afholdes generalforsamlinger pa Aulum Fritidscenter. Generalforsamling i Aulum Fjernvarme starter kl. 18.30. General...

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Information om ny motivationstarif

Information om ny motivationstarif Pr. 1. januar 2020 tilføjes en ny motivationstarif til din varmeregning.

Nyhedsbrev Aulum Fjernvarme januar 2019

Bestyrelsen for Aulum fjernvarme har skrevet det årlige nyhedsbrev

Varmeprisen stiger for fjernvarmekunder

Varmeprisen stiger for fjernvarmekunder Herning Folkeblad skriver den 4. januar 2019

Takster for fjernvarme og vand 2019

Takster for fjernvarme og vand 2019 Se de nye priser for vand og fjernvarme  Budget for 2019 samt arsopgørelse for 2018 sendes via Nets...

Nye solfangere fik ilddåb

Nye solfangere fik ilddab Herning Folkeblad skriver d. 20. oktober 2018

I mål med skift af varmemålere

I mal med skift af varmemalere Herning Folkeblad skriver d. 22. oktober 2018

Solfangerfeltet

Solfangerfeltet Nu er de sidste 56 solfangere monteret. Sa der ialt er opsat 1.317 solfangere, hvilket svarer til et samlet areal pa 16.595 m²....

Analyse af drikkevandet for 1,2,4-Triazol

Analyse af drikkevandet for 1,2,4-Triazol Aulum Vandværk har faet analyseret drikkevandet for 1,2,4-Triazol. Resultatet viser, at de...

Persondataforordningen - GDPR træder i kraft d. 25-5-2018

Persondataforordningen - GDPR træder i kraft d. 25-5-2018 Den 25. maj træder EU’s nye Persondataforordning i kraft. Fremover vil der saledes b...

Generalforsamling

Mandag d. 23. april 2018 afholder Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk generalforsamling på Hotel Aulum

Nyhedsbrev

Bestyrelsen for Aulum Fjernvarme har skrevet det årlige nyhedsbrev.
//